Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 509-524


ODRŽAVANJE KAO KLJUČ DUGOVEČNOSTI USPEŠNOG FUNKCIONISANJA PRUGA ZA VELIKE BRZINE U SRBIJI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.064
UDK: 625.1
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Jovanović, Stanislav; Božović, Dragan; Čoko, Boško
 
 Rezime:
 Opšte je poznato da troškovi održavanja elemenata železničke infrastrukture (EŽI) predstavljaju najveći deo troškova tokom životnog veka infrastrukture. Međutim, ova činjenica je naročito izražena kod pruga za velike brzine, koje imaju niz specifičnosti u odnosu na konvencionalne pruge. Ove specifičnosti, skoro bez izuzetka, zahtevaju povećanu pažnju koja se mora posvetiti permanentnom merenju i praćenju stanja EŽI (a koji se drastično razlikuju od konvencionalnih pruga po broju i tipu mernih sistema koji se moraju primeniti) i prediktivnom i pravovremenom izvođenju radova na održavanju i remontu (O&R), kako bi se stanje EŽI održalo u striktno zahtevanim okvirima. Stoga i ne čudi da se u svetu na održavanje pruga za velike brzine redovno troši i do 100,000 EUR po kilometru godišnje. To znači, da bi se i za prugu za velike brzine kroz Srbiju, od Beograda do Subotice, sa npr. okvirnom dužinom od oko 180km, moralo računati na godišnje troškove održavanja od oko 18 mil.EUR. Važno je razumeti da potreba za ovakvim pristupom ne proizilazi samo iz osiguranja bedbednosti vožnje pri tako velikim brzinama, već i zbog drastičnog povećanja dinamičkih sila na kontaktu točka i šine, a koji mogu nastati usled pogoršanja geometrije koloseka i šine, koje bi nastale ako se stanje pruga ne bi permanentno pratilo i pruga adekvatno održavala. Stoga, ako se ovakav pristup ne obezbedi već od prvog dana eksploatacije, pruga za velike će rapidno propasti, a zbog obaveznih restrikcija brzina koje tada neizostavno moraju primenti, i ubrzo pretvoriti u običnu konvencionalnu prugu, a što bi predstavljalo nedopustivo traćenje izuzetno visokih investicionih troškova.
 
 Ključne reči:
 Železnica, infrastruktura, pruge za velike brzine, merenje stanja, analiza stanja, planiranje radova na održavanju i remontu