Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 499-508


PRILOG GENERALNOM REŠENJU PUTNIČKE STANICE SUBOTICA U KONTEKSTU RAZVOJA SUBOTIČKOG ŽELEZNIČKOG ČVORA U 21. VEKU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.063
UDK: 725.3
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Božović, Dragan; Čoko, Boško; Jovanović, Stanislav; Nešić, Jovana
 
 Rezime:
 U ovom radu prikazano je generalno rešenje koompleksa putničke i tehničke putničke stanice u kontekstu razvoja Subotičkog čvora u 21. veku. Osnovu rešenja železničkog čvora, odnosno kompleksa putničke stanice predstavlja uspešno provođenje glavne magistralne dvokolosečne pruge E85: Beograd – Subotica - Državna granica (Kelebija)- Budimpešta kroz čvor i grad. Sve ostale priključne pruge čvora dobro su povezane sa putničkom stanicom. U varijantnim rešenja čvora, kompleks glavne i tehničke putničke stanice definisan je kao intermodalni transportni centar, uzevši u obzir blisku lokaciju autobuske stanice. Tehnička putnička stanica formirana je jugoistočno od putničke stanice na železničkom zemljištu. Ostvareno je značajno oslobađanje dela ovog zemljišta za potrebe grada. Struktura/rešenje ovog kompleksa omogućava kombinovanje različitih tehnologija transporta, odnosno kvalitetan autobuski, međugradski, regionalni i lokalni železnički saobraćaj. Dobro dizajnirani objekti, po ugledu na savremne stanične komplekse u Evropi, koji omogućavaju različite vrste integrisanih servisa treba da budu sastavni deo prikazanog rešenja.
 
 Ključne reči:
 Železnički čvor, putnička stanica, generalno rešenje, transport, intermodal