Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 233-238


ПРОЦЕНА ЗАХТЕВАНЕ ДУКТИЛНОСТИ АБ ОКВИРА ПРИМЕНОМ ВРЕМЕНСКЕ АНАЛИЗЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.029
UDK: 624.042.7:519.853
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Радујковић, Александра; Лађиновић, Ђорђе; Старчев-Ћурчин, Анка; Џолев, Игор; Рашета, Андрија
 
 Резиме:
 У раду је приказана процена захтеване дуктилности АБ оквира помоћу нелинеарне анализе временског одговора. АБ оквири различите спратности су пројектовани према EN 1992 и EN 1998 за две класе дуктилности и два нивоа интензитета сеизмичког оптерећња.Сеизмички одговор је одређен на основу три записа земљотреса према процедури датој у EN 1998. Захтевана дуктилност је процењена на глобалном и локалном нивоу. Ове вредности су упоређене у зависности од класе дуктилности, броја спратова и сеизмичког интензитета. Циљ рада је да се укаже на утицај, не само пројектне класе дуктилности, него и пројектног сеизмичког оптерећења и спратности оквира на процену захтеване дуктилности.
 
 Кључне речи:
 захтев дуктилности, нелинеарна временска анализа, померање, кривина, EN 1998, класа дуктилности