Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 1005-1015


РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ БЕТОНСКИХ КОЛОВОЗА ПОМОЋУ РЕЗОНАНТНОГ РАЗБИЈАЊА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.134
UDK: 625.7/.8
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Вуњак, Данило; Лукић, Драган; Чех, Арпад; Васовић, Богдан; Караман, Голуб
 
 Резиме:
 Када се постојећи бетонски коловози оштете до те мере да се јавља потреба рехабилитације или реконструкције, разлике у алтернативним решењима могу бити веома значајне. Једна често примењивана метода користи резонантно разбијање дотрајале бетонске коловозне конструкције, која се на тај начин претвара у део доњег носећег слоја нове асфалне коловозне конструкције. У раду се презентује ова савремена метода резонантног разбијања и упоређење са другим методама које се користе приликом рехабилитације оштећених бетонских коловозних плоча. У септембру и октобру месецу 2011. године, на делу Mагистралног пута М–22.1 Београд–Нови Сад је први пут у Србији коришћена метода резонантног разбијања застареле коловозне конструкције. Детаљи те реконструкције су приказани у другом делу рада.
 
 Кључне речи:
 Рехабилитација бетонских коловоза, резонантно разбијање