Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 1017-1022


ЈЕДАН ПРИМЕР ГЕОТЕХНИЧКОГ МОДЕЛИРАЊА ТЕРЕНА У ЗОНИ ТЕМЕЉА ВЕТРОГЕНЕРАТОРА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.135
UDK: 624.131:621.548.4:624.151
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Шијаковић, Јовица
 
 Резиме:
 Веома ретко Инвеститори пристају на извођење обимних и скупих геотехничих истраживања и испитивања терена. Ово је један пример таквих испитивања која су по врсти и обиму, права реткост у Србији.
 
 Кључне речи:
 Истраживања, геотехника, модели, прорачуни