Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 1005-1015


REHABILITACIJA POSTOJEĆIH BETONSKIH KOLOVOZA POMOĆU REZONANTNOG RAZBIJANJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.134
UDK: 625.7/.8
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Vunjak, Danilo; Lukić, Dragan; Čeh, Arpad; Vasović, Bogdan; Karaman, Golub
 
 Rezime:
 Kada se postojeći betonski kolovozi oštete do te mere da se javlja potreba rehabilitacije ili rekonstrukcije, razlike u alternativnim rešenjima mogu biti veoma značajne. Jedna često primenjivana metoda koristi rezonantno razbijanje dotrajale betonske kolovozne konstrukcije, koja se na taj način pretvara u deo donjeg nosećeg sloja nove asfalne kolovozne konstrukcije. U radu se prezentuje ova savremena metoda rezonantnog razbijanja i upoređenje sa drugim metodama koje se koriste prilikom rehabilitacije oštećenih betonskih kolovoznih ploča. U septembru i oktobru mesecu 2011. godine, na delu Magistralnog puta M–22.1 Beograd–Novi Sad je prvi put u Srbiji korišćena metoda rezonantnog razbijanja zastarele kolovozne konstrukcije. Detalji te rekonstrukcije su prikazani u drugom delu rada.
 
 Ključne reči:
 Rehabilitacija betonskih kolovoza, rezonantno razbijanje