Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 979-986


ТРОСКА ВИСОКЕ ПЕЋИ КАО АГРЕГАТ У АСФАЛТНИМ КОНСТРУКЦИЈАМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.130
UDK: 625.85
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Џанановић, Амир
 
 Резиме:
 Технолошки процес производње сировог жељеза подразумијева стварање велике количине отпадног материјала – троске. Дуго времена овај отпадни материјал је депонован и није кориштен за било какву употребу. Посљедњих деценија у свијету је почело истраживање о могућности употребе троске као грађевинског материјала, те као ђубрива у пољопривреди. На почетку се показало да је троска добар материјал за доњи строј пута, а каснијим истраживањем показано једа је могућност употребе троске вишеструка. У овом раду разматрана је могућност употребе троске као агрегата у асфалтним конструкцијама те могућност употребе мљевене троске као филера у асфалту. Како би се установила могућност употребе троске високе пећи као агрегата у асфалту било је неопходно испитати физичко-механичке и хемијске особине троске, а након тога припремати узорке за испитивање. Експериментално је доказано да се троска из погона ''Жељезаре'' (Arcelor Mittal) из Зенице може користити као агрегат у асфалту, што би придонијело збрињавању ове врсте отпадног материјала, а сачувао би се агрегат из природе који се обично користи за справљање асфалта.
 
 Кључне речи:
 Троска, агрегат, филер, асфалт