Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 969-978


СУБОТИЦА 21- ПРИЛОГ ГЕНЕРАЛНОМ КОНЦЕПТУ РАЗВОЈА СУБОТИЧКОГ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЧВОРА У НОВОМ ВЕКУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.129
UDK: 656.2(497.113Суботица)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Божовић, Драган; Чоко, Бошко; Јовановић, Станислав
 
 Резиме:
 У овом раду дат је предлог основног концепта развоја Суботичког железничког чвора у 21. веку. Концепт је базиран на истраживањима изградње и развоја чвора у протеклих 130 година. У контексту интермодалног концепта чвора приказане су три варијанте решења усклађене са новим урбаним обрасцима развоја града. Нова технолошка решења у међуградском и регионалном, приградском и градском железничком саобраћају, нове конструкције возова и савремени системи њиховог одржавања, представљају основу комплетног решења чвора. Уз предложени концепт приказан је поступак за реализацију програма развоја чвора.
 
 Кључне речи:
 Железнички чвор, концепт, решење, транспорт, интермодал