Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 969-978


SUBOTICA 21- PRILOG GENERALNOM KONCEPTU RAZVOJA SUBOTIČKOG ŽELEZNIČKOG ČVORA U NOVOM VEKU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.129
UDK: 656.2(497.113Суботица)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Božović, Dragan; Čoko, Boško; Jovanović, Stanislav
 
 Rezime:
 U ovom radu dat je predlog osnovnog koncepta razvoja Subotičkog železničkog čvora u 21. veku. Koncept je baziran na istraživanjima izgradnje i razvoja čvora u proteklih 130 godina. U kontekstu intermodalnog koncepta čvora prikazane su tri varijante rešenja usklađene sa novim urbanim obrascima razvoja grada. Nova tehnološka rešenja u međugradskom i regionalnom, prigradskom i gradskom železničkom saobraćaju, nove konstrukcije vozova i savremeni sistemi njihovog održavanja, predstavljaju osnovu kompletnog rešenja čvora. Uz predloženi koncept prikazan je postupak za realizaciju programa razvoja čvora.
 
 Ključne reči:
 Železnički čvor, koncept, rešenje, transport, intermodal