Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 763-768


ДРВО КАО МАТЕРИЈАЛ У ПРОЈЕКТОВАЊУ ПАВИЉОНА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.103
UDK: 725.76:674.11
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Хиел, Ксенија; Кочетов Мишулић, Татјана
 
 Резиме:
 Дрво је вероватно један од најчешће употребљаваних грађевинских материјала широм света. Конструкција савремених објеката је комбинација различитих материјала као што су опека, камен, земља, слама, челик, бетон и стакло. Од свих набројаних материјла само дрво има посебну топлину, специфичну текстуру и незаменљив тактилни осећај пријатности. Савремена технологија производње дрвених конструктивних елемената нуди могућности за нове и различите захтеве пројектаната. Дрво испуњава и веома важне компоненте изградње у 21. веку као што су економичност, одрживи развој, енергетска ефикасност, нулта емисија CO2 и потреба за високим естетским вредостима. У овом раду се разматрају различите типологије дрвених павиљона, њихова визуелна, функционална и структурна перцепција. Циљ рада је да се прикажу значајни аспекти дрвета као грађевинског материјала у сагледавању и доживљавању мале архитектонске структуре као што је павиљон. Иако релативно мале, ове грађевине имају битну улогу у дизајну паркова и јавних простора. Дрво као грађевински материјал је производ из обновљивих извора, еколошки, одржив, енергетски ефикасан, пријатан на додир и даје огромне могућности за дизајн и обликовање до недавно незамисливих форми грађевина.
 
 Кључне речи:
 Дрво, павиљон, јавни простор