Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 763-768


DRVO KAO MATERIJAL U PROJEKTOVANJU PAVILJONA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.103
UDK: 725.76:674.11
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Hiel, Ksenija; Kočetov Mišulić, Tatjana
 
 Rezime:
 Drvo je verovatno jedan od najčešće upotrebljavanih građevinskih materijala širom sveta. Konstrukcija savremenih objekata je kombinacija različitih materijala kao što su opeka, kamen, zemlja, slama, čelik, beton i staklo. Od svih nabrojanih materijla samo drvo ima posebnu toplinu, specifičnu teksturu i nezamenljiv taktilni osećaj prijatnosti. Savremena tehnologija proizvodnje drvenih konstruktivnih elemenata nudi mogućnosti za nove i različite zahteve projektanata. Drvo ispunjava i veoma važne komponente izgradnje u 21. veku kao što su ekonomičnost, održivi razvoj, energetska efikasnost, nulta emisija CO2 i potreba za visokim estetskim vredostima. U ovom radu se razmatraju različite tipologije drvenih paviljona, njihova vizuelna, funkcionalna i strukturna percepcija. Cilj rada je da se prikažu značajni aspekti drveta kao građevinskog materijala u sagledavanju i doživljavanju male arhitektonske strukture kao što je paviljon. Iako relativno male, ove građevine imaju bitnu ulogu u dizajnu parkova i javnih prostora. Drvo kao građevinski materijal je proizvod iz obnovljivih izvora, ekološki, održiv, energetski efikasan, prijatan na dodir i daje ogromne mogućnosti za dizajn i oblikovanje do nedavno nezamislivih formi građevina.
 
 Ključne reči:
 Drvo, paviljon, javni prostor