Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 769-775


КОМПАРАЦИЈА СТРУКТУРАЛНОГ КОНФЛИКТА КОД ГРАДОВА СУБОТИЦЕ И КЕЧКЕМЕТА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.104
UDK: 72
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ловра, Ева
 
 Резиме:
 На основу карактеристика архитектуре и урбане структуре Суботице и Кечкемета, проучава се структурални расцеп у смислу традиције и савремености са гледишта нове урбане и архитектонске форме. Идентификација и анализа вредности је приоритет развијене методологије функционалости у органски развијеним деловима градова, у којима су директно/индиректно уметнуте нове јавне и стамбене зграде, тако да за последицу имамо структурални конфликт.
 
 Кључне речи:
 Суботица, Кечкемет, конфликт, структура, расцеп