Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 633-640


МОДЕЛИРАЊЕ ИНФИЛТРАЦИЈЕ КИШНОГ ОТИЦАЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.085
UDK: 556.14:519.87
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Василић, Жељко; Ранђеловић, Ања; Станић, Милош; Продановић, Душан
 
 Резиме:
 У дворишту Грађевинског факултета у Београду формиран је експериментални слив за изучавање процеса генерисања урбаног отицаја као и мера за смањење количине и побољшање његовог квалитета. Једна од мера која се може применити у ове сврхе је и изградња инфилтрационог базена који омогућава прихватање кишног отицаја и његово постепено инфилтрирање у подземну средину. Инфилтрација је моделирана са две методе: упрошћеном теоријом и теоријом заснованом на праћењу кретања положаја стрмог влажног фронта. Оба модела су калибрисана на основу резултата тестова хидрауличког оптерећења базена чистом водом са циљем одређивања репрезентативног коефицијента филтрације земљишта. Приказује се поређење ових модела и постављају границе њиховог коришћења.
 
 Кључне речи:
 Инфилтрација, инфилтрациони базен, експериментални слив