Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 405-410


ПРОРАЧУН ЛИНИЈСКИХ НОСАЧА СА ПОЛУ-КРУТИМ ВЕЗАМА ПО ТЕОРИЈИ ДРУГОГ РЕДА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.055
UDK: 624.078
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Живковић, Срђан; Милошевић, Марко; Вацев, Тодор
 
 Резиме:
 У овом раду приказан је поступак прорачуна линијских носача са полу-крутим везама у функцији ротационе крутости везе као реалног параметра за одређивање поља напона и поља деформација. За уведене ротационе крутости веза изведени су изрази за одређивање условних једначина деформацијски неодређених величина као и момената савијања на крајевима штапова у методи деформације при статичком оптерећењу по линеаризованој Теорији другог реда.
 
 Кључне речи:
 Mетода деформације, полу-круте везе, ротациона крутост везе