Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 405-410


PRORAČUN LINIJSKIH NOSAČA SA POLU-KRUTIM VEZAMA PO TEORIJI DRUGOG REDA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.055
UDK: 624.078
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Živković, Srđan; Milošević, Marko; Vacev, Todor
 
 Rezime:
 U ovom radu prikazan je postupak proračuna linijskih nosača sa polu-krutim vezama u funkciji rotacione krutosti veze kao realnog parametra za određivanje polja napona i polja deformacija. Za uvedene rotacione krutosti veza izvedeni su izrazi za određivanje uslovnih jednačina deformacijski neodređenih veličina kao i momenata savijanja na krajevima štapova u metodi deformacije pri statičkom opterećenju po linearizovanoj Teoriji drugog reda.
 
 Ključne reči:
 Metoda deformacije, polu-krute veze, rotaciona krutost veze