Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 411-415


ТЕОРИЈА ШТАПА У SPLINE ПАРАМЕТАРСКОЈ КООРДИНАТИ – II ДЕО: ПРИМЕРИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.056
UDK: 624.071.32/.34:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Раденковић, Глигор; Ковачевић, Саша
 
 Резиме:
 Бернули-Ојлерова и Тимошенкова теорија произвољног криволинијског штапа изведена је у систему NURBS параметарских координата и детаљно приказана у књизи [1]. Матрице крутости коначних елемената и целокупних структура испрограмиране су у софтверском пакету Mathematica. Формулисан је читав спектар изогеометријских Бернули-Ојлерових гредних елемената почев од континуитета C1 па до произвољног континуитета Cp-1, где је p степен рационалне NURBS функције. Добијени резултати за одређен број примера који укључују тачност, конвергенцију и брзину конвергенције решења упоређени су са резултатима који следе из програмског пакета ABAQUS.
 
 Кључне речи:
 Изогеометријски коначни елемент, NURBS, Бернули-Ојлеров гредни елемент, Тимошенков гредни елемент, континуитет, конвергенција, Wolfram Mathematica