Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 249-257


РОБУСТНОСТ ВЕРСУС ПОРГРЕСИВНИ ЛОМ У АБ ЗГРАДАМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.033
UDK: 539.42:624.042
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Фолић, Радомир; Лађиновић, Ђорђе; Зенуновић, Дамир
 
 Резиме:
 У раду је наглашен значај робустности и отпорности конструкције за редукцију прогресивног лома АБ зграда. Сажето су дати термини и дефиниције везани за робусност и прогресивни лом. Различити начини за постизање робусности, интегритета и дуктилности конструкције су наведени. Дат је кратак преглед литературе и неких одредби и препорука, међу којима и COST TU0601, za projektovanje AB konstrukcija zgrada.
 
 Кључне речи:
 Абнормално оптерећење, локално оштећење, прогресивни лом, робустност, технички прописи