Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 259-264


РАЗЛИКЕ У ОДРЕЂИВАЊУ НОСИВОСТИ ШИПОВА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.034
UDK: 624.155.154
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Шушић, Ненад; Хаџи-Никовић, Гордана; Ђоковић, Ксенија
 
 Резиме:
 Сви примењивани поступци одредјивања носивости шипова носе са собом одређени степен непоузданости обзиром на променљивост параметара који утичу на резултате. Већина метода се занивају на теоријским решењима, која имају највећи степен непоузданости. Испитивања носивости шипова пробним оптерећењем дају далеко најреалнију слику о понашању шипова под дејством оптерећења. Такође, овако добијена гранична носивост омогућава прорачун дозвољеног оптерећења са рационалнијим фактором сигурности.
 
 Кључне речи:
 Шипови, носивост шипова, теоријско решење, пробно оптерећење