Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 241-247


МОДЕЛИРАЊЕ АБ ЗИДОВА НА СЕИЗМИЧКА ДЕЈСТВА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.032
UDK: 693.29:624.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Фолић, Радомир; Петронијевић, Предраг
 
 Резиме:
 У раду су приказане основне карактеристике понашања АБ зидова под сеизмичким и/или динамичким (сеизмичким) дејством. Сажето је описано понашања бетона и арматуре и дате су везе напона и деформација. Презентован је историјски развој модела за анализу зидова и типичне концепције одговора.
 
 Кључне речи:
 Смичући АБ зидови, конститутивне релације, микро и макро модели