Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 241-247


MODELIRANJE AB ZIDOVA NA SEIZMIČKA DEJSTVA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.032
UDK: 693.29:624.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Folić, Radomir; Petronijević, Predrag
 
 Rezime:
 U radu su prikazane osnovne karakteristike ponašanja AB zidova pod seizmičkim i/ili dinamičkim (seizmičkim) dejstvom. Sažeto je opisano ponašanja betona i armature i date su veze napona i deformacija. Prezentovan je istorijski razvoj modela za analizu zidova i tipične koncepcije odgovora.
 
 Ključne reči:
 Smičući AB zidovi, konstitutivne relacije, mikro i makro modeli