Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 175-183


ЕФИКАСНОСТ ОЈАЧАЊА EHST СТУБОВА ИСПУНОМ ОД БЕТОНА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.023
UDK: 624.166:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Bavan, Ma; Baharom, Shahrizan
 
 Резиме:
 Проблематика избочавања полукружних фланши и равних ребара као последица геометрије и различите савојне крутости око две главне осе савијања хладно обликованих челичних стубова са елиптичним шупљим попречним пресеком (EHST стубови) је постала нарочито значајна и захтева метод ојачања у циљу одлагања појаве лома. 3Д модел EHST стубова сачињен помоћу методе коначних елемената са крутим плочама на крајевима је оптерећен центричним оптерећењем на једном крају и непокретним ослонцем на другом крају. Утврђено је добро слагање у смислу аксијалног оптерећења и деформације скраћења добијених помоћу МКЕ и експерименталних резултата из доступне литературе. Потврђени МКЕ модел је након тога анализиран са испуном од бетона различитих чврстоћа у смислу повећања носивости и крутости стуба. Варијације носивости анализираних стубава помоћу МКЕ су биле значајне, те се овај метод показао као добар за спречавање локалног избочавања према унутрашњости пресека. Такође, гранична центрична носивост ојачаних хладно обликованих EHST стубова је описана помоћу резултанти напона услед спољашњег аксијалног, центричног, оптерећења.
 
 Кључне речи:
 Челични стубови са шупљим елиптичним пресеком, метод коначних елемената, гранична носивост на центрични притисак, испуна од бетона, параметарска анализа, критеријум лома