Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
JOURNAL OF FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 22, 2013.год., стр. 17-30


IZBOR RACIONALNOG METODA ANALIZE ARMIRANOBETONSKIH POLIEDARSKIH LJUSKI U FUNKCIJI NJIHOVOG RASPONA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS22.002
UDK: 624.074:517.9
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Danica Goleš, Dragan Milašinović, Žarko Živanov
 
 Резиме:
 Dve armiranobetonske poliedarske ljuske, raspona 20 i 30 m, dimenzionisane su prema presečnim uticajima određenim primenom linearnog metoda konačnih traka. Za odabrane karakteristične preseke ljuski konstruisani su interakcioni dijagrami sa krivama loma dobijenim primenom radnih dijagrama betona i armature prema Evrokodu 2 i reološko-dinamičkoj analogiji. Sukcesivnim povećanjem opterećenja kroz geometrijski nelinearnu analizu konstrukcija primenom harmonijski spojenog metoda konačnih traka određeno je granično opterećenje ljuski, pri kojem dolazi do loma karakterističnih preseka. Poređenjem koeficijenata sigurnosti sračunatih na osnovu rezultata linearne i geometrijski nelinearne analize izveden je zaključak o racionalnom metodu analize zavisno od dužine ljuske.
 
 Кључне речи:
 Armirani beton, poliedarska ljuska, metod konačnih traka, linearna analiza, geometrijski nelinearna analiza, dužina ljuske.