Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
JOURNAL OF FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 22, 2013.год., стр. 43-54


SEIZMIČKA POUZDANOST INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS22.004
UDK: 624.042.7:711.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Nazim Manić, Dragan Lukić, Aleksandar Prokić
 
 Резиме:
 Stepen sigurnosti objekata infrastrukture može se utvrditi na osnovu oštećenja usled dejstva dosadašnjih zemljotresa. Ova analiza je veoma složena i kompleksna, a koristi se pri projektovanju novih objekata u cilju smanjenja negativnih posledica zemljotresa. Infrastruktura (saobraćajna, komunalna i transportna) je osnov funkcionisanja svih vidova privrede, i u opšte, organizacije života ljudi bilo da se radi o gradskim ili ruralnim sredinama. U ovom radu prikazano je dejstvo zemljotresa i oštećenja usled tih dejstava za razne tipove infrastrukture, a što može poslužiti za ocenu njihove pouzdanosti. Pored toga, ova početna analiza može poslužiti za izradu baze podataka za pojedina područja što bi projektantima budućih objekata dalo određene smernice i sa ovog aspekta.
 
 Кључне речи:
 Seizmička pouzdanost, saobraćajna infrastruktura, zemljotres, komunalna infrastruktura.