Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 19, 2010.год., стр. 35-47


АНАЛИЗА ГРАНИЧНЕ НОСИВОСТИ КОНТИНУАЛНИХ НОСАЧА ПРИМЕНОМ ПРИНЦИПА ВИРТУЕЛНОГ РАДА
 
UDK: 624.072.2 : 624.042
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бојан Милошевић, Марина Мијалковић, Ţарко Петровић, Мирза Хадзимујовић
 
 Резиме:
 У раду је приказан поступак прорачуна граничног оптерећења применом принципа виртуелног рада (основна енергетска једначина), једног од основних принципа механике, који је нашао широку примену и у теорији пластичности. Метода је представљена као поступни и директни поступак, на примеру континуалног носача изложеног дејству концентрисаних сила. Предност поступне методе у односу на директну методу је у томе што она омогућава праћење формирања пластичних зглобова услед пропорционалог повећавања оптерећења као и одређивање углова обртања – ротација попречних пресека у којима је дошло до формирања пластичних зглобова.
 
 Кључне речи:
 Виртуелни рад, директна метода, поступна метода, гранично оптерећење.