Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 41
 
DOI:10.14415/zbornikGFS41
ISSN:0352-6852
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
За издавача:Проф. др Милан ТРИФКОВИЋ, декан
Главни и одговорни уредник:Проф. др Мирослав Т. БЕШЕВИЋ
Уредник:Проф. др Вукан ОГРИЗОВИЋ
Помоћник уредника:Доц. др Огњен ГАБРИЋ, проф. др Мартина ВОЈНИЋ ПУРЧАР
Лектор за енглески:Проф. др Сања КРИМЕР – ГАБОРОВИЋ
Техничка обрада:Проф. др Вукан ОГРИЗОВИЋ, доц. др Огњен ГАБРИЋ, проф. др Мартина ВОЈНИЋ ПУРЧАР
Година издања:2022.
Тираж:100
Штампа:Бирографика МБ, Суботица


 САДРЖАЈ:
ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА И ПРИСТУП ПОДАЦИМА О НЕПОКРЕТНОСТИМА
DOI:10.14415/JFCE-873
UDK:528.44:004.77
Гучевић, Јелена; Делић, Милица; Кубурић, Мирослав; Делчев, Синиша
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 41, 2022. год., стр. 9-20
ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ
DOI:10.14415/JFCE-874
UDK:528.48:627/628
Јовановић, Стеван; Трифковић, Милан; Кубурић, Мирослав; Кекановић, Милан
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 41, 2022. год., стр. 21-47
ПРЕДИКЦИЈА ПОПЛАВА НА ОСНОВУ ДИГИТАЛНОГ МОДЕЛА ВИСИНА КРЕИРАНОГ СНИМАЊЕМ БЕСПИЛОТНОМ ЛЕТЕЛИЦОМ
DOI:10.14415/JFCE-875
UDK:627.512:528.7
Fehér, Szilárd; Миљковић, Стефан; Огризовић, Вукан; Кубурић, Мирослав; Габрић, Огњен
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 41, 2022. год., стр. 48-62
САОБРАЋАЈ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ МАЊИХ УРБАНИХ НАСЕЉА НА БАЛКАНУ
DOI:10.14415/JFCE-876
UDK:625.711.2:502.131.1
Недељковић, Тања; Павић, Милица; Јокановић, Игор
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 41, 2022. год., стр. 63-79
КОМАСАЦИЈА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
DOI:10.14415/JFCE-878
UDK:528.46:502.131.1
Бојовић, Богдан; Таталовић, Јелена; Трифковић, Милан; Кубурић, Мирослав
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 41, 2022. год., стр. 80-94
ЛАКОАГРЕГАТНИ БЕТОНИ АРМИРАНИ ВЛАКНИМА
DOI:10.14415/JFCE-879
UDK:666.973
Перчић, Ивана; Голеш, Даница; Козарић, Љиљана; Чех, Арпад
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 41, 2022. год., стр. 95-110
АНАЛИЗА УПОТРЕБЕ ХИДРАУЛИЧНОГ ВЕЗИВА ЗА ОЈАЧАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ У КОЛОВОЗНИМ КОНСТРУКЦИЈАМA
DOI:10.14415/JFCE-880
UDK:625.731.6
Шешлија, Милош; Пешко, Игор; Радовић, Небојша; Свилар, Мила; Kired, Fawzia
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 41, 2022. год., стр. 101-125