Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 41, 2022.год., стр. 9-20


ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА И ПРИСТУП ПОДАЦИМА О НЕПОКРЕТНОСТИМА
 
DOI: 10.14415/JFCE-873
UDK: 528.44:004.77
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Гучевић, Јелена; Делић, Милица; Кубурић, Мирослав; Делчев, Синиша
 
 Резиме:
 Развој, унапређење функционисање и експлоатација информационо-комуникационих технологија (ИФТ) представља тренд данашњег друштва. У складу са тим трендовима развијају се административно организациони капацитети у домену инфрастуртуре и обуке стручних кадрова и домену пружања услуга привреди и грађанима. У овом раду је дат временски преглед од почетка увођења еУправе у државне институције и локалне самоуправе у делу који се односи на претраживање и употребу података о непокретности. Подаци о непокретностима су у надлежности Републичког Геодетског Завода (РГЗ) Републике Србије. Посебно је издвојен портал за електронску комуникацију РГЗ-а за приватним геодетским органицацијама које пружају услуге грађанима са комуницацијом на релацији цивилни сектор - приватне геодетске организаије - државни сектор (РГЗ). Е-комуникацијом убрзавају се радње у пословним процесима државних институција и локалне самоуправе. Електронска достава докумената РГЗ-у је омогућена за: обвезнике службене доставе, јединице локалних самоуправа, Пореску управу и Локалну пореску администрацију. Да би се истакао степен унапређења пословног процеса извршен је увид у електронске комуникације држава Републике Хрватске, Републике Северне Македоније и Републике Црне Горе. Намера је да се упореди постојеће стање геодетских управа које врше исте и сличне послове за грађане. Намеће се закључак да држава Србија не заостаје у имплементацији ИФТ, да стално упапређује пословни процес уз поштовање стандарда и техничких решења. Кључне речи: електронска комуник
 
 Кључне речи:
 електронска комуникација, Јавни приступ, дигитални геодетски елаборат