Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 39, 2021.god., str. 45-53


UTICAJ URBANIZACIJE GRADA BIJELJINA NA TERMALNI KOMFOR STANOVNIŠTVA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS39.04
UDK: 711.4:551.583
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Đurić, Dijana
 
 Rezime:
 Izgradnja objekata od početka 20. veka u gradu Bijeljina napravila je potpunu transformaciju prostora i stvorila od varošice urbanu sredinu. Proces urbanizacije u kombinaciji sa visokim temperaturama, doveo je do termalnog diskomfora stanovništva, koji je analiziran preko bioklimatskog indeksa toplotnog opterećenja u čoveku (HL). Cilj rada je uključiti bioklimatsko vrednovanje i analiziranje termalnog komfora u proces planiranja prostora.
 
 Ključne reči:
 termalni komfor, HL, Bijeljina, urbanizacija, planiranje