Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 39, 2021.god., str. 29-43


SVEPRISUTNOST PLASTIKE: PREGLED POTENCIJALNIH IZVORA MIKROPLASTIKE I SAVREMENIH NAČINA DETEKCIJE
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS39.03
UDK: 504.5:678.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Pastor, Kristian; Isić, Biljana; Horvat, Mirjana; Horvat, Zoltan; Ilić, Marko; Ačanski, Marijana; Marković, Milorad
 
 Rezime:
 Plastični polimeri su prisutni u svim aspektima savremenog ljudskog života, a njihova proizvodnja se značajno povećava iz godine u godinu. Mikroplastiku (MP) čine plastične jedinice veličine od 1 μm do 5 mm, sveprisutne u prirodi. Otkrivena je u vodi, zemlji, vazduhu, hrani i vodi za piće i stoga predstavlja ozbiljnu pretnju po ljudsko zdravlje, posebno zato što je i dobar adsorbent za hidrofobne toksične materija, kao što su PAH-ovi, pesticidi i dr. Analiza MP iz uzoraka životne sredine zahteva specifične postupke pripreme uzoraka. Da bi se detektovale, identifikovale i okarakterisale čestice MP, koriste se razne metode, uključujući: optičku i skenirajuću elektronsku mikroskopiju; infracrvenu i Raman spektroskopiju; gasnu i tečnu hromatografiju, sa određenim prednostima i ograničenjima. Iako se problemu MP posvećuje sve više pažnje, ipak ostaje mnoštvo pitanja koja čekaju da budu rešena. Dalje studije su neophodne da bi se poboljšale postojeće metode analize, a dodatna edukacija da bi se povećala svest šire javnosti o ovom novom problemu u prirodi.
 
 Ključne reči:
 Mikroplastika; Životna sredina; Mikropolutanti; Uzorkovanje; Analiza; Zdravstveni rizik.