Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 39, 2021.год., стр. 45-53


УТИЦАЈ УРБАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА НА ТЕРМАЛНИ КОМФОР СТАНОВНИШТВА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS39.04
UDK: 711.4:551.583
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ђурић, Дијана
 
 Резиме:
 Изградња објеката од почетка 20. века у граду Бијељина направила је потпуну трансформацију простора и створила од варошице урбану средину. Процес урбанизације у комбинацији са високим температурама, довео је до термалног дискомфора становништва, који је анализиран преко биоклиматског индекса топлотног оптерећења у човеку (HL). Циљ рада је укључити биоклиматско вредновање и анализирање термалног комфора у процес планирања простора.
 
 Кључне речи:
 термални комфор, HL, Бијељина, урбанизација, планирање