Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 579-588


BRZA PRIMJENA SATELITSKIH I “G” TEHNOLOGIJA NAKON POTRESA – PETRINJA 29.12.2020.
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.57
UDK: 629.783:550.34(497.5)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bačić, Željko; Šugar, Danijel; Nevistić, Zvonimir
 
 Rezime:
 Šire područje Banije pogodio je 29. 12. 2020. godine snažan potres jakosti 6.2 stupnja po Richterovoj skali s epicentrom u blizini Petrinje. Potres, koji se osjetio i izvan granica Hrvatske, uzrokovao je smrt sedam osoba i velika razaranja. Više tisuća objekata je razrušeno i neupotrebljivo, kao i značajni dijelovi komunalne infrastrukture. Također, uočeni su i vidljivi tragovi pomicanja tla. Prije i nakon glavnom potresa epicentralno područje pogodilo je više stotina potresa od kojih i nekoliko jačih od 4,5 stupnja po Richterovoj skali.
Prije toga, 22. 03. 2020. također je Zagreb pogodio snažan potres jakosti 5.5 stupnja po Richterovoj skali. Već je nakon Zagrebačkog potresa uočena velika potreba za prostornom interpretacijom događaja i njegovih posljedica. Stoga je nakon potresa u Petrinji uslijedila brza reakcija geodetskih stručnjaka, koji su koristeći moderne satelitske i geoinformacijske (GI) tehnologije pružili informacije o nastalim posljedicama. U nekoliko dana razvijene su GIS aplikacije za dostavu pomoći ugroženim građanima i evidentiranje šteta, kao i pružene informacije o rasprostiranju potresa odnosno pomicanju tla u epicentralnom području. Sinergija različitih metoda i brzina reakcije, odnosno kvalitetne informacije i aplikacije u velikom su pomogle organizaciji upravljanja kriznom situacijom, informiranja službi i građana i boljem razumijevanju nastale situacije te planiranju sanacije i obnove.
U ovom radu dan je pregled korištenih sustava, senzora i podataka, njihove obrade i dobivenih rezultata odnosno, prikazane su aplikacije razvijene za potrebe upravljanja kriznom situacijom. Posebno su istaknuti rezultati pomaka tla dobiveni korištenjem podatak permanentnih GNSS stanica koje su obradili autori ovog rada i koji pokazuju da je u Sisku došlo do horizontalnog pomicanja od cca 5,5 cm i slijeganja od cca 2 cm.
 
 Ključne reči:
 Potresi, satelitske i geoinformacijske tehnologije, GIS aplikacije pomicanje tla