Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 417-423


STABILIZACIJA KLIZIŠTA U ZONI USEKA BROJ 6 OD KM 28+478,00 DO KM 28+643,00
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.40
UDK: 624.131.537(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Radovanović, Janko; Lazović Radovanović, Marija; Nikolić, Jelena
 
 Rezime:
 U zoni useka broj 6 na autoputu E-80 Niš-Dimitrovgrad od km 28 + 478,00 do km 28 + 643,00 došlo je do narušavanja stabilnosti kosine i mobilizacije mase. Dodatnim inklinometrima izemerena je deljina mobilisane klizne mase između 14m i 25m. Visina useka opredelila je da bi zaštitna konstrukcija u vidu nasute galerije bila najbolje rešenje. U radu je prikazan detaljan geostatički proračun stabilizacije klizišta primenom računarskih programa Plaxis 2D i RocScience Slide. Dalje u radu izvršen je statički proračun zaštitne galerije u računarskom programu Radimpex Tower 3D. Dobijeni rezultati potvrdili su da je predložena konstrukcija bila dovoljno kruta da obezbedi neophodnu zaštitu za kolovoznu konstrukciju.
 
 Ključne reči:
 stabilizacija klizišta, statički proračun, nasuta galerija