Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 397-406


KRITIČNA INFRASTRUKTURA U SAOBRAĆAJU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.38
UDK: 656
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Pavić, Milica; Jokanović, Igor; Svilar, Mila
 
 Rezime:
 Kritična infrastruktura je opšteprihvaćen pojam koji opisuje infrastrukturu neophodnu za obezbeđenje osnovnih potreba države, privrede i društva. Saobraćajna infrastruktura je generalno kompleksna tvorevina koja uključuje različite discipline i komponente, i tokom svog životnog veka biva izložena različitim uticajima. Generalno posmatrajući, najvažnije saobraćajne veze u državi su uvek karakterisane kao kritična infrastruktura. Međutim, za upravljače i lokalne zajednice su kritični gotovo svi putni i železnički pravci jer bi njihov gubitak onemogućio slobodno kretanje i potencijalno doveo do izolacije zajednica. Cilj rada je da se definiše i objasni pojam kritične infrastrukture u saobraćaju, posebno u kontekstu obezbeđenja resursa i preduzimanja upravljačkih akcija radi zaštite iste.
 
 Ključne reči:
 kritična infrastruktura, saobraćaj, upravljanje, procena, zaštita