Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 233-239


POROZNI BETON
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.21
UDK: 666.973.3
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Pavić, Milica; Kozarić, Ljiljana
 
 Rezime:
 Porozni beton spada u grupu lakih betona sa zapreminskom masom od 1600 do 2000 kg/m3. Predstavlja mešavinu cementa, agregata, vode i po potrebi aditiva. Jednofrakcijski grubi agregat omogućava veliku poroznost, pri čemu se dobija velika propusnost. Osobina propusnosti povećava upotrebu poroznog betona, naročito za izradu prilaza, trotoara i parkinga.
 
 Ključne reči:
 porozni beton, primena, svojstva