Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
8. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2021 , 2021.год., стр. 233-239


ПОРОЗНИ БЕТОН
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.21
UDK: 666.973.3
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Павић, Милица; Козарић, Љиљана
 
 Резиме:
 Порозни бетон спада у групу лаких бетона са запреминском масом од 1600 до 2000 kg/m3. Представља мешавину цемента, агрегата, воде и по потреби адитива. Једнофракцијски груби агрегат омогућава велику порозност, при чему се добија велика пропусност. Особина пропусности повећава употребу порозног бетона, нарочито за израду прилаза, тротоара и паркинга.
 
 Кључне речи:
 порозни бетон, примена, својства