Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 221-231


OBEZBEĐENJE ISKOPA ŠIPOVIMA – STUDIJA SLUČAJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.20
UDK: 625.748.28:624.154
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Jovanović, Milan; Zlatkov, Dragan; Zorić, Andrija
 
 Rezime:
 Ograničen prostor za izgradnju objekata uslovljava projektovanje podzemnih garaža, a što zahteva obezbeđenje iskopa. Obezbeđenje dubokih iskopa se može izvesti podgradom od šipova. Ovakav vid obezbeđenja iskopa zahteva adekvatna geološka istraživanja, definisanje interakcije tla i šipa i usvajanje odgovarajućeg proračunskog modela. U radu je prikazana studija slučaja projektovanja obezbeđenja iskopa šipovima za izvođenje podzemne garaže u tri nivoa u Kruševcu.
 
 Ključne reči:
 Obezbeđenje iskopa, šipovi, razupiranje, proračunski model