Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 13-27


ODNOS PREMA NASLEĐU U BUDUĆNOSTI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.02
UDK: 72:930.85
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kurtović Folić, Nađa; Živaljević Luxor, Nataša
 
 Rezime:
 Nasleđe je verzija prošlosti sagledana kroz predmete i postavke, prikaze i angažmane, spektakularne lokacije i događaje, uspomene i sećanja, i mesta za kulturne svrhe, ali i za svakodnevnu potrošnju. Sve zajedno, ove „stvari“ i prakse igrale su centralnu ulogu u strukturiranju i definisanju načina na koji se nasleđe razume u okviru teorijske rasprave, javne politike. Shodno tome, bilo je pitanje kako je sve to formalizovano kao fokus istraživanja tokom poslednjih tridesetak godina. Tokom ovog vremenskog okvira, naglasak je nesumnjivo evoluirao od zabrinutosti za same predmete, njihovu klasifikaciju, konzervaciju i interpretaciju, do načina na koji se oni troše i izražavaju kao pojmovi kulture, identiteta i politike. U novije vreme, istraživači baštine takođe su se počeli baviti procesima angažovanja i konstruisanjem značenja, tako da je post-post-strukturni ili više nego reprezentativni lavirint pojedinačnih, afektivnih, iskustvenih i otelotvorenih tema počeo da se smatra izuzetno važnim za budućnost nasleđa. Kao posledica ovih teorijskih dostignuц́a, relativno dug period konceptualne stabilnosti koji okružuje čak i kritične pojmove nasleđa sada počinje da se klima i raspada se kroz raspravama koje su sve dinamičnije. „Autentičnost“, „pamц́enje“, „mesto“, „predstavljanje“, „disonanca“ i „identitet“ primeri su vrsta koncepata koji su ili osporavani ili osveženi kao novi oblici razmišljanja. Oni su preuzeti i primenjeni iz širih društvenih nauka i intenzivno su počeli da utiču i podstiču nove teorijske stavove i predviđanja. Rezultat tih rasprava trebalo bi da bude bolja i jasnije definisano intelektualno jezgro tretmana nasleđa u budućnosti.
 
 Ključne reči:
 Graditeljsko nasleđe, Budućnost, Teorijska dostignuća, Autentičnost, Pamćenje, Mesto, Identitet