Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 605-613


ZAHTEVI U PROJEKTOVANJU PROSTORA NAMENJENIM INVALIDNIM KORISNICIMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.060
UDK: 72.05:364-787.52-056.2
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Štiklica, Monika
 
 Rezime:
 Ovaj rad predstavlja najznačajnije elemente koje je neophodno upoznati i analizirati pri projektovanju prostora koji su namenjeni invalidnim korisnicima. Koristeći različite metode i primenjujući propisane standarde, svaki prostor je moguće prilagoditi za jednostavnu upotrebu od strane osoba sa umanjenim telesnim sposobnostima. Cilj rada je spoznaja ovih karakteristika i standarda koji su od ključne važnosti za ovo specifično projektovanje.
 
 Ključne reči:
 inalidni korisnici, projektovanje, specifični zahtevi