Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 595-603


BELEŠKA O ULOZI CRTEŽA U PROCESU ARHITEKTONSKOG PROJEKTOVANJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.059
UDK: 72.01
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Dulić, Olivera; Krklješ, Milena
 
 Rezime:
 Istraživanje predstavljeno u ovom radu ispituje proces arhitektonskog projektovanja i posebno ulogu grafičkih prikaza u tom procesu. Prikazani rad daje kratak pregled stanja u oblasti arhitektonskog projektovanja i crteža koji su u taj proces uključeni, dok istovremeno pokušava da naglasi važnost procesnih crteža u kontekstu arhitektonskog studija koji predstavlja osnovni pedagoški okvir za sticanje veština arhitektonskog projektovanja. Rezultati ovog istraživanja ukazuju da različiti tipovi crteža imaju ključnu ulogu u procesu projektovanja i da e kreiranje ovih grafičkih prikaza može posvetiti sa procesom razmišljanja u arhitekturi.
 
 Ključne reči:
 proces projektovanja; crteži; grafički prikazi; arhitektonsko obrazovanje; procesni crteži