Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 581-594


ZAŠTITA I PREZENTACIJA ARHITEKTONSKIH ANSAMBALA NA ARHEOLOŠKOM NALAZIŠTU GAMZIGRAD
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.058
UDK: 72:904"652"(497.11GAMZIGRAD)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Nikolić, Marko
 
 Rezime:
 Kasnoantička carska palata Felix Romuliana (Gamzigrad), zadužbina rimskog cara Galerija, sagrađena je u istočnoj Srbiji, u dolini Timoka, u maloj geografskoj celini Crna Reka, na 11 km udaljenosti od Zaječara. O intenzivnoj graditeljskoj delatnosti svedoči veliki broj građevina, kako monumentalnih, koje su hronološki povezane sa starijom i mlađom fortifikacijom, tako i raznih građevina koje su uz njih kasnije priključene ili ih presecaju i naslojavaju. Zbog svojih izuzetnih univerzalnih vrednosti arheološko nalazište Gamzigrad upisan je na Listu svetske kulturne i prirodne baštine Uneska 2007. godine. Cilj rada je da se kroz kritičku analizu i valorizaciju ukaže na prednosti i mane pojedinih pristupa zaštite i prezentacije ostataka, integracije staro – novo na arheološkom nalazištu Felix Romuliana, ali i da se prepoznaju elementi koje treba ugraditi u budući odnos prema zaštiti i prezentaciji arheoloških lokaliteta kako bi se pojedini pristupi promenili i unapredili. Ovo istraživanje daće značajan doprinos objektivnom i kritičkom sagledavanju glavnih savremenih metodoloških pristupa i dostignutih rezultata u oblasti zaštite, revitalizacije i prezentacije arheološkog nalazišta Felix Romuliana, kao i budućim pristupima na drugim arheološkim lokalitetima u Srbiji i regionu.
 
 Ključne reči:
 Gamzigrad, integrativna zaštita, savremena prezentacija, očuvanje autentičnosti, unapređenje pristupa