Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 273-280


ISTRAŽIVANJE DOSTUPNOSTI BIOPEPELA U VOJVODINI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.026
UDK: 662.613.11(497.113)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Šupić, Slobodan; Malešev, Mirjana; Radonjanin, Vlastimir
 
 Rezime:
 U Vojvodini, gde je ratarstvo najviše rasprostranjena poljoprivredna delatnost, sagorevanje slame/ljuski predstavlja perspektivan način za proizvodnju obnovljive energije, a postoji i ozbiljno interesovanje poljoprivrednika za korištenje biomase u energetske svrhe. Prosečni godišnji otpad biomase u Vojvodini iznosi oko 9 miliona tona u poljoprivredi. Energetska upotreba ostataka posle žetve obuhvata tehnološki proces sagorevanja kojim se generiše velika količina pepela. Ovaj pepeo se u Srbiji ili koristi kao đubrivo ili se deponuje na deponijama, gde zauzima vredno zemljište i zagađuje životnu sredinu. U radu su prikupljeni podaci o raspoloživosti biopepela u Vojvodini i dati su rezultati eksperimentalnog istraživanja njihove moguće primene kao mineralnog aditiva u kompozitima na bazi cementa. Ovo istraživanje je podržano projektom IPA Interreg - Poljoprivredni otpad - izazovi i poslovne mogućnosti.
 
 Ključne reči:
 Biomasa, sagorevanje, pepeo, otpad, mineralni dodatak