Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 509-516


ANALIZA I UPOREDBA VARIJANTNIH RJEŠENJA GRADSKE RASKRSNICE U TUZLI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.054
UDK: 625.739(497.15Tuzla)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bašić, Zahid; Suljić, Nedim
 
 Rezime:
 Ovim radom se prezentuju varijantna rješenja gradske saobraćajnice na spoju magistralne ceste M4 i transferzale T8 u Tuzli. Varijanta 1. je definisana na planiranoj rekonstrukciji magistralne ceste M4 na ovoj dionici, s obzirom da se ista nalazi u horizontalnoj krivini. Rekonstrukcijom magistralnog puta M4 predviđa se nadogadnja dvije saobraćajne trake i korekcija elemenata horizontalne geometrije kao i nivelete u dužini od 800 m. Transferzala T8 bi sa svijetlom visinom od 4,50 m prolazila ispod rekonstruisanog magistralnog puta M4, odnosno, magistralni put bi prelazio u nadvožnjaku preko pomenute raskrsnice. Veza denivelisanih saobraćajnica bila bi omogućena izgradnjom dvije rampe jedna uzlazno-silazna, i jedna uzlazna. Varijanta 2. je definisana na istom konceptu kao i varijanta 1, ali bez dodatnih intervencija na magistralnom putu M4 izuzev korekcija koje se odnose na obezbjeđenje neophodne visine svijetlog otvora između denivelisanih saobraćajnica. Takođe, veza T8 i M4 se ostvaruje izgradnjom dvije rampe jedna silazna i jedna uzlazna kao i preko rekonstruisane dvosmjerne ceste na sjevernoj strani. Varijanta 3. je definisana kao dvotračna kružna raskrsnica sa jednotračnim ulazima/ izlazima širine 4/5 metara na magistralnom putu M4, i dvotračnim ulazima/izlazima širine 4/5 metara sa zadržavanjem središnjeg ostrva na dijelu transferzale T8 jer se na ovaj način ne ugrožava komforan poprečni profil trasnferzale. Horizontalna geometrija je projektovana kako bi se zadovoljila prohodnost mjerodavnog vozila. Kružni tok je spušten južno po pravcu transferzale T8 kako bi se dobio odgovarajući prostor, kao i da bi se izbjegli problemi sa uklapanjem u postojeće stanje tj. da se ne bi ugrozili stambeni objekti sa sjeverne strane. Radom su prikazani elementi plana i elementi profila po varijantama kao i troškovi građenja uključujući i troškove eksproprijacije.
 
 Ključne reči:
 magistralni put, transferzala, raskrsnica, nadvožnjak, kružni tok