Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 451-459


PRIMJENA CPR 305/2011 NA BETONSKE PREFABRIKOVANE ELEMENTE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.047
UDK: 624.012.36:006.44
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bajramović, Emir; Džidić, Sanin
 
 Rezime:
 U ovom radu predstavljen je način implementacije Regulative Evropskog parlamenta i Savjeta o građevinskim proizvodima broj 305/2011 za prefabrikovane betonske proizvode. Regulativa definiše uslove za plasman građevinskih proizvoda na unutrašnje tržište Evropske unije, kao i načine i sisteme ocjenjivanja usklađenosti za demonstraciju stalnosti karakteristika građevinskih proizvoda. U državama Evropske unije, postoje organi za nadzor nad unutrašnjim tržištem zajednice, čiji je osnovni zadatak da kontrolišu da li proizvod i prateća dokumentacija uz taj proizvod odgovaraju zahtjevima Regulative. U ovom radu fokus je stavljen na ocjenjivanje usklađenosti prefabrikovanih betonskih proizvoda u skladu sa evropskim harmonizovanim standardima. Zadovoljavanjem zahtjeva Regulative i harmonizovanih standarda za prefabrikovane betonske proizvode, proizvod može biti izvezen na tržište Evropske unije.
 
 Ključne reči:
 Regulativa, prefabrikovani betonski proizvodi, kvalitet, CE oznaka