Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 29, 2016.god., str. 97-106


ANALIZA KVALITETA SADRŽAJA DIGITALNOG PLANA KATASTRA VODOVA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS29.09
UDK: 528.4 : 628.14 : 004
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Marinković, Goran; Trifković, Milan; Lazić, Jelena; Nestorović, Žarko
 
 Rezime:
 U ovom radu su prezentovani rezultati istraživanja kvaliteta digitalnih geodetskih planova vodova i podzemnih instalacija. Istraživanje je obuhvatilo kreiranje digitalnog geodetskog plana kanalizacione mreže vektorizacijom analognog geodetskog plana i kreiranje digitalnog geodetskog plana istog detalja iz originalnih podataka premera i održavanja premera. Na osnovu rezultata istraživanja izvršene je analiza tačnosti i pouzdanosti digitalnog geodetskog plana kreiranog vektorizacijom analognog plana, odnosno „digitalizacijom sa ekrana“. Rezultati dobijeni u ovom radu, primenu mogu pronaći, ne samo u Republici Srbiji, već i u drugim zemljama u kojima digitalizacija geodetskih planova sve više dobija na značaju.
 
 Ključne reči:
 Digitalizacija, katastar vodova