Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 29, 2016.god., str. 121-131


ARHITEKTURA NARODNE BIBLIOTEKE U UŽICU (1961)
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS29.11
UDK: 727.8(497.11UŽICE)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kuzović, Duško
 
 Rezime:
 Objekat Narodne biblioteke u Užicu je sagrađen prema projektu arhitekte Stanka Mandića u periodu od 1958. do 1961. godine kao deo Trga partizana. Lokacija objekta je u severnoj zoni trga, zajedno sa Narodnim pozorištem i Poštom. Narodna biblioteka se nalazi na severnom kraju osovine Trga partizana. Osnova je delom izlomljena kako bi se zadovoljila potreba oblikovanja letnje pozornice iznad Narodnog pozorišta. Objekat je modelovan sa namerom da se zadovolje potrebe urbanističkog oblikovanja Trga partizana odnosno namera da se niskim objektom na severu kompleksa napravi veza sa zelenim zaleđem u okolnim brdima. U podrumu se nalazi depo za potrebe biblioteke, u prizemlju se nalazi čitaonica biblioteke, dok se na spratu nalaze kancelarije organizovane oko centralno postavljenog hodnika ka severu i ka jugu. Trg partizana je jedno od najvažnijih dela arhitekture Moderne na prostoru Republike Srbije i bivše Jugoslavije.
 
 Ključne reči:
 Narodna bibliteka u Užicu, Trg partizana u Užicu, Stanko Mandić, Arhitektura Moderne u Srbiji.