Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 29, 2016.god., str. 25-34


SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSTOJEĆEG OBJEKTA U ULICI TABANOVAČKA BR.3 U BEOGRADU
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS29.03
UDK: 69.059(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Tabaković, Dragana; T. Bešević, Miroslav; Kozarić, Ljiljana
 
 Rezime:
 Usled promene namene objekta urađen je projekat koji obuhvata mere sanacije i rekonstrukcije postojećeg objekta. Projekat je obuhvatao i dogradnje novog dela objekta. Objekat je spratnosti PR+S+PK. Nova funkcija objekta zahteva uklanjanje tri središnja armiranobetonska stuba. Projektom je analizirano nekoliko varijantni rešenja sanacije. Zbog povećanja opterećenja na postojeće stubove, bilo je neophodno njihovo ojačanje. Pored stubova neophodno je bilo ojačati i temelje. Projekat dogradnje novog delao bjekta je u vidu noseće konstrukcije od lepljenog lamelirano gdrveta. Projektom je, takođe, predviđena i konstrukcija galerije kao novi funkcionalni prostor.
 
 Ključne reči:
 sanacija, rekonstrukcija, dogradnja, ojačanje, čelična konstrukcija, drvena konstrukcija