Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 18, 2009.god., str. 33-41


INTERPOLACIJA POMOĆU SKUPA LOKALNIH PARABOLA I PROCENA TAČNOSTI U MEHANICI KONSTRUKCIJA
 
UDK: 517.518.85:531/534
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Vojislav Mihailović, Ljiljana Tadić
 
 Rezime:
 U radu je prikazan predlog postupka za interpolaciju funkcija jednog argumenta kada su zadate njene diskretne vrednosti. Predlog može da ima, prema našem mišljenju, veliki značaj za primenu u više oblasti mehanike konstrukcija. Obim rada je znatno manji pri proračunu zbog primene većih podintervala u odnosu na druge postupke, jer pruža mogućnost za procenu greške interpolacije.
 
 Ključne reči:
 Interpolacija, model, multilinearna i lokalna parabolična funkcija, mehanika konstrukcija.