Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 521-528


ANALIZA OPTIMALNIH SLOJEVA FLEKSIBILNIH KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.053
UDK: 625.7/.8
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bašić, Zahid; Suljić, Nedim
 
 Rezime:
 Pri izgradnji donjeg stroja puteva, izgradnje nasipa i izgradnje hidrotehničkih objekata, potrebno je obezbijediti kvalitetno pozajmište materijala za tu namjenu. Velika industrijska postrojenja prilikom proizvodnje, stvaraju industrijski otpad koji je neophodno deponovati, a što u konačnici iziskuje i velike troškove. Radi toga se i javila ideja o istraživanju mogućnosti upotrebe industrijskog nusproizvoda pri proizvodnji sode u građevinske svrhe, izgradnji donjeg stroja puteva, nasipa ili hidrotehničkih objekata.za potrebe analize optimalnih slojeva fleksibilnih kolovoznih konstrukcija izvršeno je istraživanje na modelu dimenzioniranom prema važećoj metodi dimenzioniranja datoj u smjernicama za projektovanje, građenje, održavanje i nadzor na putevima (knjiga I, dio I, poglavlje 7). Analizom je obuhvaćena izvedba donjeg stroja za tri odabrane recepture. Kolovozne konstrukcije prema važećoj metodi, a koje se izvode na donjem stroju za tri odabrane recepture, dimenzionirane su i analizirane u radu.
 
 Ključne reči:
 donji stroj, analiza, kolovozna konstrukcija, metoda, dimenzioniranje