Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 869-877


PRILOG SAVREMENOM SRPSKOM NEIMARSTVU– DEO 5/2: VALJKOM ZBIJENI BETON – PRIMENA U PUTOGRADNJI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.109
UDK: 666.972:625.75
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Petković, Mirko D.
 
 Rezime:
 "Zašto se zvanično skoro nigde u svetu ne pominju imena i doprinosi Srba istoriji svetskog graditeljstva“? Da li zato što osim epskih priča i sporadičnih slučajeva takvih doprinosa zapravo i nema ili zato što je nedostatak tradicije u bogatstvu i vladanju nad drugima onemogućio Srbe da pređu put od turskih dunđera do savremenih demijurga i tako ostanu zabeleženi u istoriji svetskog graditeljstva? Drugim rečima, da budu i njegovi kreatori, a ne samo manje primetni sledbenici, vešti improvizatori ili prosti izvršioci tuđih zamisli i ideja. Bez obzira kakva da je istina prezentirani rad putem informacija o primeni valjkom zbijenog betona u putogradnji daje doprinos sagledavanju i pamćenju njene lepše strane ispunjene tom potrebnom kreativnošću - bez koje se ne rađa ljubav prema graditeljskoj struci i nauci niti podstuiču opredeljenja mladih za nju. Uz to u radu su date osnovne informacije o njegovim osobinama, sastavu, spremanju, ugradnji i dr. detaljima.
 
 Ključne reči:
 Valjkom zbijeni beton, putogradnja, osobine, sastav, ugradnja