Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 859-867


PRILOG SAVREMENOM SRPSKOM NEIMARSTVU – DEO 5/1: VALJKOM ZBIJENI BETON – POJAM I ISTORIJAT
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.108
UDK: 666.972
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Petković, Mirko D.
 
 Rezime:
 "Zašto se zvanično skoro nigde u svetu ne pominju imena i doprinosi Srba istoriji svetskog graditeljstva“? Da li zato što osim epskih priča i sporadičnih slučajeva takvih doprinosa zapravo i nema ili zato što je nedostatak tradicije u bogatstvu i vladanju nad drugima onemogućio Srbe da pređu put od turskih dunđera do savremenih demijurga i tako ostanu zabeleženi u istoriji svetskog graditeljstva? Drugim rečima, da budu i njegovi kreatori, a ne samo manje primetni sledbenici, vešti improvizatori ili prosti izvršioci tuđih zamisli i ideja. Bez obzira kakva da je istina prezentirani rad kroz nastanak i istoriju valjkom zbijenog betona daje doprinos sagledavanju i pamćenju njene lepše strane ispunjene tom potrebnom kreativnošću - bez koje se ne rađa ljubav prema graditeljskoj struci i nauci niti podstiču opredeljenja mladih za nju.
 
 Ključne reči:
 Valjkom zbijeni beton, definicija, istorija, doprinosi Srba