Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 17, 2008.god., str. 67-79


GRAĐEVINSKI PRAVILNIK GRADSKE OPŠTINE SUBOTICE IZ 1938. GODINE
 
UDK: 349.442(497.113 SUBOTICA)"1938.godine"
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Dr Viktorija Aladžić
 
 Rezime:
 Godine 1931. donet je jedan od najvažnijih pravnih dokumenata o izgradnji gradova u kraljevini Jugoslaviji – Građevinski zakon. Tada je prvi put bilo određeno da svaki grad i varošica u zemlji moraju imati regulacioni plan, uredbu o njegovom izvođenju i građevinski pravilnik. Sveobuhvatnost ovoga zakona je bila njegova osnovna karakteristika. Veće grada Subotice je 1938. godine, na osnovu paragrafa 3. i 6. Građevinskog zakona i paragrafa 90. Zakona o gradskim opštinama, a po predlogu Gradskog građevinskog odbora donelo Građevinski pravilnik gradske opštine Subotice. To je bio najsveobuhvatniji Građevinski pravilnik ikada urađen za grad Suboticu. Primena Građevinskog pravilnika ubrzo je obustavljena izbijanjem Drugog svetskog rata. Društveno-političke promene posle rata uslovile su donošenje novih zakona i promene u načinu planiranja i izgradnje gradova u novoj državi Federtivnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji.
 
 Ključne reči:
 Građevinski zakon, Građevinski pravilnik, Kraljevina Jugoslavija, gradska opština Subotica